Adem en Ontspanning kan een krachtig hulpmiddel en leertraject zijn voor uw favoriete sport, ongeacht de tak van sport die u beoefent, of u nu prof bent of enthousiaste amateur. Het gaat in beide gevallen om het stimuleren van functionele processen. Dat  betekent dat de beweging en het ademen in overeenstemming moeten zijn met de bouw en werking van het lichaam. Als het hier tegenin gaat, spreken we van dysfunctionele processen die extra moeite kosten en de prestatie verminderen in plaats van verhogen.

De methode Adem en Ontspanning is erop gericht functionele processen te herstellen, disfunctionele patronen af te zwakken of op te heffen en daardoor prestatie bevorderend te werken.

Middels de instructies (oefeningen) kunt u leren zelf uw spanningsniveau te regelen, waardoor er niet onnodig veel spanning optreedt en de beweging en ademhaling functioneler en dus soepeler verlopen. De toegenomen efficiëntie vertaalt zich naar meer uithoudingsvermogen, moeitelozer actie en stimulering van herstelprocessen.

Door een verduidelijking van het lichaamsbewustzijn leert u beter aan te voelen hoe het bewegingsverloop zich voltrekt waardoor het proces van fijnafstemming van beweging en houding kan worden geoptimaliseerd.

Door aandachtverplaatsing is het mogelijk uw aandacht gericht te sturen naar die aspecten van de activiteit die om gerichte aandacht vragen zonder te fixeren. Het versterkt het invoelingsvermogen waardoor de duidelijker ingevoelde beweging met grotere precisie kan worden uitgevoerd.

Alle bovengenoemde processen kunnen het denken positief beïnvloeden. Wanneer  het denken zich aanpast aan het nieuwe prestatieniveau, is er sprake van cognitieve herstructurering.

Hardlopen

Als enthousiast amateur hield ik me sinds 1978 met hardlopen bezig.  Aanvankelijk had ik meestal ademnood en steken in de borst en zij. Door de methode Adem en Ontspanning behoorde dat snel tot het verleden en vormde de adem geen beperking meer. Door blessures geplaagd heb ik het hardlopen helaas moeten opgeven (2018). Het oefenen met de instructies blijft omdat het me veel voordelen oplevert met betrekking tot het musiceren en het dagelijks functioneren.

Een functionele adembeweging zorgt er voor dat de adem meer verdeeld is over de hele romp, met soepele overgangen.  Het is daardoor veel makkelijker om sneller in het loopritme te komen en dat daardoor ook veel langer vol te kunnen houden. Gevolg is een verbeterde prestatie en meer loopplezier.

Golf

In april 2009 zette ik mijn eerste schreden op een golfbaan. Door de instructies van de docent, viel het me op dat de golftechniek dezelfde, hieronder genoemde elementen bevat als de methode Adem- en Ontspanning. De docent was geboeid en wenste meer informatie.

Functioneel bewegen: als de houding in stand duidelijker gevoeld wordt, komt de hele swing makkelijker tot stand.

Functioneel ademen: als je voelt dat de adem blijft stromen wordt de hele beweging effectiever.

Spanningsvermindering: als je voelt dat je overbodige spanning in schouders en armen kunt verminderen of loslaten komt de beweging moeitelozer tot stand. Hierdoor is het tevens minder vermoeiend waardoor de concentratie bevorderd wordt.

Aandachtverplaatsing als basis voor lichaamsbewustzijn: makkelijk(er) door het hele lichaam kunnen voelen, bevordert stand, beweging en balans. Het wordt daardoor makkelijker om de fijnafstemming van de beweging te vinden.

Als het denken zich aan de nieuwe situatie aanpast en in overeenstemming is met alle processen van de activiteit, versterken alle processen elkaar en is er sprake van cognitieve herstructurering.

Kennis en denken is niet hetzelfde als een vaardigheid. Opmerkzaam worden op meerdere aspecten en vaardigheden ontwikkelen, zijn mogelijkheden die middels de Training Adem en Ontspanning ontwikkeld kunnen worden.

Denkt u dat u overbodige spanning loslaat of voelt u het ook daadwerkelijk? Denkt u dat u doorademt of voelt u dat u dit doet? U krijgt een instructie om losser te staan en spanning uit uw schouders te halen maar lukt dat ook? Of ontstaat er alleen maar meer spanning? Denkt u: ik begrijp het wel, maar hoe realiseer ik dit? Adem en Ontspanning kan dan voor u een nieuwe mogelijkheid zijn.

De voorbeelden laten u zien dat met de Training Adem en Ontspanning vaardigheden aangeleerd kunnen worden.  Dat wil zeggen, als de beperkende voorwaarden niet overheersen. In dat geval is er iets anders aan de hand dan een duurzaam verhoogde spanning, en wordt in de behandeling gekeken hoe u het beste verder geholpen kan worden.

Voor meer informatie over de Training Adem en Ontspanning kunt U kunt mij vrijblijvend bellen of mailen. Ik help u graag verder.

Bent u prof, vraag dan uw belastingadviseur naar mogelijkheden voor fiscale aftrekbaarheid.