HSP als talent

Hoogsensitiviteit zie ik als een gave, als een talent.  Het geeft diepgang en is de basis voor empathie die we in een veelheid van situaties kunnen inzetten: binnen onze relaties, ons werk in onderwijs en de zorg bijvoorbeeld. Het vermogen situaties snel te doorzien, mensen duidelijk aan te kunnen voelen, gevoel van meeleven en begrip voor behoeften van anderen zijn van grote waarde in persoonlijk contact.

Schaduwkant van onze hoogsensitiviteit kan overprikkeling zijn. Juist omdat we zo gevoelig zijn en alle prikkels zo snel en hard binnen komen, kan dit een gevoel van overvoerd worden in gang zetten. Het effectief leren omgaan met die overprikkeling kan onze levenskwaliteit positief beïnvloeden.

De Training Adem en Ontspanning biedt tal van handreikingen om overprikkeling af te zwakken. Wat je voelt kun je sturen is daarbij het uitgangspunt. Daarom ligt het accent van deze benaderingswijze mede op aandacht en lichaamsbewustzijn. Niet bang zijn voor wat je voelt maar kijken naar wat zich aandient. Uw oefenervaring staat hierbij centraal en is de basis voor het hele behandeltraject. Met zorg en respect voor mogelijkheden en onmogelijkheden begeleid ik u hierbij met instructies en/of handgrepen om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Vraag van een deelnemer aan een HSP workshop was: “voel ik wat ik voel?” Het trof me bijzonder. Het geeft een sterk verlangen aan om jezelf, het lichaam duidelijker te kunnen ervaren. Maar ook een gevoel van afgesneden zijn, de moeite die je moet doen om bij je lichaamsgevoel te komen. De twijfel over het voelen zelf. Daarmee komen we als vanzelf bij zelfvertrouwen. Jezelf vertrouwen. Je eigen signalen oppakken en daarop vertrouwen. Rustig bij jezelf kunnen zijn. Jezelf weer weten op te laden na de vele indrukken, informatie en prikkels die je hebt opgedaan. Bijkomen van de meer of mindere mate van overprikkeling.

Zoals altijd zijn er vele wegen naar Rome. Mijn werkwijze is: door de Training Adem en Ontspanning. Waarom? Omdat de kern van deze methode draait om Interne Zelfregulatie. Hoe kun je zelf je aandacht sturen in plaats van een willekeurig proces wat jou aanstuurt. Een manier om spanningen te verminderen, lichaamsbewustzijn te ontwikkelen, herstelprocessen meer ruimte te geven, makkelijker te ademen en te bewegen. Sleutelbegrip hierin is het (leren) werken met de aandacht. Ook het denken speelt hierin een cruciale rol. Om jezelf zodoende staande te houden te midden van alle veranderingen, met name als de wereld je dreigt te overweldigen. (Elaine Aaron) Dat is Interne Zelfregulatie.

Een manier om deze mogelijkheden te leren verkennen en uw eigen spanningsniveau te leren sturen is het volgen van een proefbehandeling Training Adem en Ontspanning. Die bestaat uit instructies en handgrepen waardoor een voor u positieve verandering kan ontstaan. Uw oefenervaring staat hierbij centraal.  De Training Adem en Ontspanning is het resultaat van 40 jaar werken aan een overkoepelende methode. Aan een integratie van westerse wetenschap met Yoga, Feldenkrais en Qi Gong.

Soms zijn de beperkingen te sterk om met instructies of handgrepen voor u positieve veranderingen te bewerkstelligen. De klachten die u heeft zijn dan niet spanningsgebonden en een indicatie dat er iets anders aan de hand is. Als u dat wilt kan ik u behulpzaam zijn in de keuze van een vervolgtraject.

Platform voor Synchroniciteit Symposium HSP 2004

Op het symposium van 27 juni 2004 kwamen een aantal punten naar voren die voor mij een directe verbinding en uitleg vormden met betrekking tot Adem en Ontspanning. Ze vielen zo frappant samen dat ik het eenvoudigweg niet kon laten om mijn gedachten hierover te formuleren.

“Waar moet ik beginnen” vroeg een deelnemer en het bleek zowel de eerste als de laatste vraag van deze dag te zijn. Hiervoor neem ik Adem en Ontspanning als leidraad, als handreiking en als uitnodiging.

Felix Brabander had het in zijn openingsrede over een aantal zaken die ik graag onder jullie aandacht zou willen brengen vanuit de Adem en Ontspanning.
“Sterk zijn in je kwetsbaarheid”: een motto wat binnen de Adem en Ontspanning vaak terugkeert. Neem je een houding aan of ben je zoals je bent? Doe je je best om op een bepaalde manier over te komen of kun je er gewoon zijn.
“Opkomen voor jezelf, anders verdrink je”. Is dat ook niet: jezelf dingen gunnen. Gun je het jezelf je weer op te laden, bij te komen van alle verplichtingen en prikkels, tijd voor jezelf vrij te maken om die herstelprocessen een kans te geven? “Stil worden en weer schoon worden”
“Luister naar de ander alsof het je eigen verhaal is” en jezelf “afstemmen”. Kunnen we ook de tijd nemen om ons weer op onszelf af te stemmen waardoor we er weer voor anderen kunnen zijn?

Kees de Vries sloeg direct een van de vele spijkers op z’n kop door “Doen en jezelf vergeten”. Kun je in de draaikolk van prikkels toch het contact met je lichaam houden, blijven voelen hoe je zit, staat, loopt, spanning vasthoudt of juist loslaat? Werk je jezelf naar een steeds hoger spanningsniveau of kun je bijtijds je maatregelen nemen en het binnen hanteerbare grenzen houden?
“Niet bij je gevoel kunnen”. Ben je bereid om je lichaamsgevoel te verkennen, contact leren herstellen, even de tijd nemen hoe het met je gaat? Het middel hiervoor is onze aandacht.
“Je vindt jezelf niet goed (genoeg) maar compenseert dat met perfectionistisch zijn” Hier biedt Adem en Ontspanning een mogelijkheid om jezelf onbevooroordeeld te verkennen zonder te moeten voldoen aan een ideaalbeeld vanuit een theorie. Je eigen gevoel is hierin de maatstaf.
“Uitzoeken wat het lichaam belast”. Dat is precies wat we met Adem en Ontspanning doen als we onze aandacht gebruiken om naar binnen te gaan, te voelen wat er gaande is, waar we spanning vasthouden die ons belemmerd in plaats van stevigheid biedt. Met andere woorden: wat zijn de beperkende voorwaarden die ons verhinderen om te doen wat we (willen) doen. Gaat het om een functionele spanning of werkt het ons juist tegen.
“Inzicht krijgen”. Door middel van verkennen van je eigen patronen, lichaamsgevoel en emotie. Als HSP kunnen we bij uitstek onze gave hiervoor gebruiken.