Adem en Ontspanning en SOLK

Er zijn veel mensen die met chronische lichamelijke klachten bij hun huisarts komen, zoals hoofdpijn, misselijkheid, chronische vermoeidheid, algehele malaise, slapeloosheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. Soms is een geruststellend gesprek met de huisarts voldoende, maar vaak ook niet. Wat is dan het vervolg?

In de meeste gevallen worden patiënten doorverwezen en gaan zij door het reguliere zorgsysteem met talloze onderzoeken en behandelingen. Als de arts voor de genoemde klachten geen lichamelijke afwijking vindt, is een veelgehoorde diagnose: “het zit tussen uw oren”.  Of de diagnose SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Vervolgens wordt een psychologisch hulptraject ingeschakeld, maar ook na deze vorm van hulpverlening wordt bij sommige cliënten het probleem onvoldoende opgelost. De klachten blijven in meer of mindere mate.

De gevolgen van deze “vage klachten” kunnen desastreus zijn: langdurig arbeidsverzuim, blijvende arbeidsongeschiktheid en sociale isolatie. Een en ander gaat ook vaak samen met emotionele ontwrichting en hoge financiële offers. Soms gaan de klachten vanzelf over, maar wat te doen als dat niet het geval blijkt te zijn?

Als u het bovenstaande herkent, kan de Training Adem en Ontspanning een nieuwe mogelijkheid zijn om de klachten te verlichten en/of te verminderen.

Binnen vier sessies wordt duidelijk of uw klachten spanningsgebonden zijn. Na deze zogenaamde basis screening evalueren we samen de voortgang van de therapie, en zetten we op een rijtje of de instructies en/of handgrepen voldoende zijn geweest en het voor u afgerond kan worden, of dat u behoefte heeft aan beperkte voortzetting. Op deze manier blijven zowel het behandeltraject als de kosten overzichtelijk en concreet.

Behandeling van “vage klachten” met de Training Adem en Ontspanning is een optie omdat we als therapeuten niet de klacht behandelen, maar de mogelijke onderliggende, gewoon geworden, onnodig verhoogde spanning. Alle instructies en handgrepen zijn dusdanig ontworpen, dat ze in staat zijn spanning te verminderen of op te heffen, afhankelijk van de beperkende voorwaarden.

Bij een aantal cliënten zijn de beperkingen echter te sterk, en bestaan ze soms al tientallen jaren, waardoor er weinig tot geen positieve verandering kan ontstaan. Vaak zien we dan wel dat er meer duidelijkheid is verkregen over uw situatie. Door de probleemverheldering kunt u dan gemakkelijker met het probleem of de situatie omgaan waardoor u toch weer een stap vooruit heeft gemaakt. Bovendien is het dan duidelijk, dat uw klachten niet spanningsgebonden zijn en dat er dus iets anders aan de hand is. Als u dat wenst, wordt in onderling overleg gekeken wat voor u een mogelijk vervolgtraject zou kunnen zijn.