Studietijd

In 1980 begon ik mijn vakstudie aan het Arnhems Conservatorium bij Peter van Loo (solotrompettist bij het toenmalige Amsterdams Philharmonisch Orkest). In 1986 studeerde ik af bij Radko Berka (1e trompet Brabants Orkest) en behaalde de akte Docerend Musicus. Sindsdien geef ik bevoegd trompetles in mijn privé praktijk onder de naam Scuola di Tromba. Aanvankelijk in Renkum/Heelsum en vanaf 1997 in Soest.

Huidige werkzaamheden

Ik werk als trompetdocent bij de muziekverenigingen Patientia Vincent Omnia (PVO) in Soest, voor Crescendo in Baarn, voor docentencollectief Muziek- en Dans Onderwijs Baarn, voor de Muziekschool Zeewolde, (MZ), het Muziek Collectief Bodegraven (MCB) en als invalkracht aan muziekscholen in de regio midden Nederland. Van 2016 – 2020 was ik als trompet docent verbonden aan Cultuurkust Harderwijk voor de training van de leerorkesten.

Voortgezette studie

Na mijn studietijd in Arnhem heb ik privé les genomen bij Willem van der Vliet (1e trompettist Radio Philharmonisch Orkest). Aansluitend volgden nog de akte Kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Susan Williams en de akte Uitvoerend Musicus Baroktrompet bij Friedemann Immer aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Daarnaast hebben trompettisten/docenten als Willem van der Vliet, Jos Kieft en Herman Hopman veel aan mijn vorming bijgedragen.

Studeren en creatieve oplossingen

Trompetspelen ging bij mij nooit helemaal vanzelf. Ik heb daarom altijd gezocht naar functionele oplossingen om de techniek verder te brengen ten dienste van de muziek. Daarom herken ik de speelproblemen en soms de worsteling met het instrument van mijn leerlingen heel goed. Ik herken er veel van mijn eigen zoektocht in en heb daarom begrip en strategieën om de leerling verder te helpen. Ik ben zodoende dan ook altijd met trompetmethodes bezig die me veel inspiratie en ideeën verschaffen. Lesgeven is een van mijn grote passies. Het geeft me veel voldoening om leerlingen op te bouwen, te begeleiden en gevorderden te helpen met het vergemakkelijken van de speeltechniek en de voorbereiding voor audities en examens.

Het overwinnen van tegenslag

Na een gebitsprobleem en kaakoperatie kon ik na alle vakstudies en 25 jaar spelen geen noot meer blazen. Er was alleen nog ruis en een rasp in een wazige toon. Hierdoor werd ik gedwongen, nog meer dan voorheen, na te denken en strategieën te ontwikkelen hoe ik het speelniveau minstens op het oude peil kon brengen en zodoende een basis te leggen om weer verder te komen. Stilstand is immers achteruitgang. Na de nodige jaren van trompetstudie, in combinatie met de driejarige leergang bij Jan Van Dixhoorn, kon ik me weer aan het geven van concerten wijden. Door intensieve studie ben ik dit probleem te boven gekomen. Hierdoor herken ik veel speelproblemen; met name muzikanten met gebitsproblemen als kaakoperatie en beugel kunnen op begrip, een aangepast lesprogramma en dito literatuur rekenen.

Grote lesregio

Henk Buurman de trompetleraar
Foto: Samen op het podium tijdens de muziekavond bij de Stichting voor Muziek- en Dansonderwijs Baarn.
Foto met welwillende toestemming van www.wentfotografie.nl

Leerlingen komen voornamelijk vanuit midden Nederland naar de praktijk voor de combinatie trompet les en ademtechniek of ademtherapie. Juist de combinatie met de Training Adem en Ontspanning (zie elders op deze site) maakt het spelen zonder overbodige spanning mogelijk, waardoor er meer speelplezier ontstaat en er energie vrijkomt voor het verleggen van de grenzen naar een hoger speelniveau. Lesplaatsen zijn: Soest (privé praktijk en muziekvereniging PVO), Baarn (muziekvereniging Crescendo), Bodegraven (Muziek Collectief Bodegraven), Zeewolde (Muziekschool Zeewolde)

Kom kennismaken

Kom eens kennismaken en ondervind zelf wat een degelijke basis vanuit adem- en trompettechniek voor het muziek maken kunnen betekenen! De hierboven genoemde muziekverenigingen bieden korting op het lesgeld bij lidmaatschap aan. Vraag naar de voorwaarden bij de muziekvereniging van uw keuze. Wilt u niet in een opleidingstraject of lid worden, neem dan privé les bij één van de bovenstaande muziekscholen.  Neem een vrijblijvende proefles!  U bent van harte welkom!

Fotografie: Hen van Dijk